Περιγραφή θέματος

  • Συχνές Ερωτήσεις

    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των σχολικών ομάδων σχετικά με τον διαγωνισμό "Hack the Art: Γιανούλης Χαλεπάς".