Περιγραφή θέματος

  • Γενικά


  • 1. Ο Γιανούλης Χαλεπάς στην εποχή του  • 2. Η ζωή και το έργο του Γιανούλη Χαλεπά  • 3. Οι τρεις καλλιτεχνικές φάσεις στο έργο του Γιανούλη Χαλεπά  • 4. Ο ρόλος του μύθου και του παραμυθιού στο έργο του Γιανούλη Χαλεπά  • 5. Τα σύμβολα στο έργο του Γιανούλη Χαλεπά  • 6. Αντλώντας έμπνευση από το έργο του Γιανούλη Χαλεπά