Περιγραφή θέματος

  • 1. Επαφή με το περιβάλλον εργασίας (πριν από την ηχογράφηση)  • 2. Επαφή με το περιβάλλον εργασίας (μετά από την ηχογράφηση)