Περιγραφή θέματος

  • Συχνές Ερωτήσεις

    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των σχολικών ομάδων σχετικά με τον διαγωνισμό "Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής!"