Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • Ενότητα Εικονική Πραγματικότητα (VR)


  • Εκπαιδευτικά σενάρια εργαστηρίου VR


    Αυτό το αρχείο περιέχει διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια που θα σας βοηθήσουν να βρείτε ένα θέμα, να φτιάξετε μια ιστορία ή μια αφήγηση για να πλαισιώσετε την εφαρμογή VR που ετοιμάζετε, με αφορμή τη Χάρτα του Ρήγα. 

  • Καλές πρακτικές δημιουργίας ψηφιακών έργων


    Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε καλές πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για να δημιουργήσετε μια σωστά τεκμηριωμένη ψηφιακή αφήγηση για το ψηφιακό σας έργο.

  • WORKSHOP VR 01.04.21