Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • Ενότητα Τρισδιάστατο Βιντεοπαιχνίδι (3D Video Game)


  • Εκπαιδευτικά σενάρια εργαστηρίου 3D Video Game


    Αυτό το αρχείο περιέχει διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια που θα σας βοηθήσουν να βρείτε ένα θέμα, να φτιάξετε μια ιστορία ή μια αφήγηση για το τρισδιάστατο παιχνίδι που ετοιμάζετε, με αφορμή τη Χάρτα του Ρήγα. 

  • Καλές πρακτικές δημιουργίας ψηφιακών έργων


    Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε καλές πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για να δημιουργήσετε μια σωστά τεκμηριωμένη ψηφιακή αφήγηση για το ψηφιακό σας έργο.

  • WORKSHOP 3D VIDEO GAME