ΠΑΡΑΤΑΣΗ B’ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HACK THE ART: Γιανούλης Χαλεπάς

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι σε συνέχεια  αιτημάτων που λάβαμε από αρκετά σχολεία, η Β’ φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Hack the Art: Γιανούλης Χαλεπάς, παρατείνεται έως την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ώστε οι σχολικές ομάδες να μπορέσουν να υποβάλουν ολοκληρωμένα τα ψηφιακά τους έργα.

 Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα που διαγωνισμού αναδιαμορφώνεται ως εξής:

 - 15/11/2022 – Έναρξη α’ φάσης διαγωνισμού

 - 24/02/2023 – Λήξη α’ φάσης διαγωνισμού - υποβολή αιτήσεων/ψηφιακών προτάσεων

 - 10/03/2023 – Ανακοίνωση κατ’ ελάχιστον 12 επικρατέστερων έργων - εφόσον υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες - Έναρξη β ́ φάσης διαγωνισμού

 

- 31/05/2023 – Λήξη β’ φάσης - υποβολή τελικών ψηφιακών έργων

 - 19/06/2023 – Ανακοίνωση βράβευσης 4 καλύτερων ψηφιακών έργων