Παρουσίαση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού "Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι"-18/12/2021